1999г. - 2019г -20 години Галерия "Икар"-МИСИЯ ИЗКУСТВО

 

Бизнес център "Платинум"

София 1000, ул."Бачо Киро" 26-30 ikarart@mail.bg

АНЕЛИЯ  МИХАЙЛОВА   0878 111 409

ВТОРНИК  - ПЕТЪК   10.30 ч 19.00  ч.  СЪБОТА  10.30 ч 14.30 

НЕДЕЛЯ И ПОНЕДЕЛНИК - ПОЧИВНИ ДН

- .

Галерия Икар е създадена през 1999 г. в гр.София. През нейното арт пространство са преминали едни от най добрите съвременни художници, като: Цанко Панов, Георги Божилов /Слона/, Свилен Блажев, Иван Цанев, Светлин Русев, Милко Божков, Михаил Камберов и мн.други. Успешно преминаха над 300 самостоятелни изложби, предимно на съвременното българско изкуство. Произведенията са придобити, не само от български, но и от редица чужди ценители на своеобразната живопис и традиции. Подборът на авторите, представяни в галерията, е правен изключително от собственика й. Галерията непрекъснато и успешно си сътрудничи с галерии от всички континенти. Като галерия NICHE от Япония, с автори от Сърбия и Черна гора, Италия, Южна Корея /изложба,организирана съвместно с Корейското посолство/. Повечето от изложбите се превръщат в събития, едно от които е изложбата на Негово превъзходителство, Стефано Бенацо /бивш Посланик на Италия в България, съвместно с худ. Армандо Арпая, чиято съвместна изложба А зад Прозорците и Вратите се оказа неповторима по дух и въображение, съчетала традицията и модерното,видяно през очите на талантливите фотограф и художник.

Галерията подкрепя развитието на млади автори, които тепърва поставят началото на своите творчески изяви. Един от тях е худ. СТЕФАН ПРОКОПИЕВ, представен на АРТ Изложения 2018 г.- 2019 г. - 2020 г. в Лондон.

Ikar Gallery was founded and opened in 1999 in Sofia. Through its art space have passed some of the best contemporary artists such as: Tsanko Panov, Georgi Bozhilov / Elephant /, Svilen Blajev, Ivan Tsanev, Svetlin Rusev, Milko Bozhkov, Mihail Kamberev and many others. The selection of the authors presented in the gallery is made exclusively by the owner of the gallery.
The gallery continually and successfully collaborates with galleries from all continents. As a NICHE Gallery in Japan, with authors from Serbia and Montenegro, Italy, South Korea / an exhibition organized jointly with the Korean Embassy /.

Most of the exhibitions turn into events, one of which is the exhibition of His Excellency, Stefano Benazzo / former Ambassador of Italy to Bulgaria, together with Ar. Arpaia, whose joint exhibition "A "Behind the Windows and Doors" proved to be unique in spirit and imagination, tradition and modernity, seen through the eyes of the talented photographer and artist.
The gallery supports the development of young authors who have just begun their creative appearances. One of them is STEFAN PROKOPIEV, presented at ART Exhibitions 2018-2019-2020 LONDON.

" "-

  01.06. 10.07.2020;

на ХУД. НЕДЕЛЧО КУЧКОВ  

29.05.20,

 

- 560 - 1050 - 1300 , - 1050 - 840 ;
- 1050 ; - 840 - 700 - 700 ; - 560
- 700 ; - 560 ; - 650 ; - 700 ; - 650 ;
 
  - 560 ; - 840 - 1050 ; - 840 ;

 

- 560 - 840 ; - 560 - 560 - 840 ;

Повече .   вите на https://smediaroom.com/ljubopitno/v-duha-na-sjurrealizma/    https://www.vesti.bg/galerii/foto/izlozhba-zhivopis-ot-nedelcho-kuchkov-9634

" "на ХУД. ЦВЕТЕЛИНА ЦОНЕВА

ЖЕРАВНА"ЗИМЕ" -ЦЕНА 550 лв; ЗИМНО УТРО" - ЦЕНА 420 лв; ЗИМА В С.ДОЛЕН - ЦЕНА 290 лв; ГОТОВИ ЗА ЗИМАТА - 560 лв НА СЕЛСКАТА ЧЕШМА" - 390 лв

ГАЛЕРИЯ ИКАР ПРЕДСТАВИ ОТ 14.02. ДО 16.02.2020 г. на ЗИМНОТО АРТ ИЗЛОЖЕНИЕ В ЛОНДОН        

ЖИВОПИСНИ ПЛАТНА НА АВТОРИТЕ: СТЕФАН ПРОКОПИЕВ, ВЕНЕТА НЕДЕЛЕВА и НЕНКО РАКОВ

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС "СЪЗДАДЕНО С ЛЮБОВ" на худ.Ненко Раков - !!!

 

 

 НАГРАДИ  НА  ГАЛЕРИЯ ИКАР-20 ГОДИНИ МИСИЯ ИЗКУСТВО      19.11. 2019 г. гр.София,ул.Бачо Киро 26

1.Награда Пластика Икарза най успешна изложба живопис НЕОБЯТНОТО за ПЪРВИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН НА 2019г и за успешно международно участие в Арт Изложение в Лондон ,състояло се от 05.07.до 07.07.2019г ,се връчва на Младия Автор-Стефан Пламенов Прокопиев от гр.София.  - Пластиката е изработена от Скулптура Александър Пройнов.

2.Награда ПЛАКЕТ ИКАР, за продължително и успешно творческо сътрудничество в областта на живописта /стил наивизъм/,се връчва на худ.Владимир Костадинов Шунев от гр.Кюстендил.

Плакетът е изработен от Скулптура Юри Дерменджиев.

3.Награда ПЛАКЕТ ИКАР,за успешно творческо сътрудничество в областта на живописта   и най успешна изложба за ВТОРИЯ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН НА 2019г, се връчва на худ.ЕВГЕНИ  ПЕТРОВ  от гр.Пловдив за изложбата АЛХИМИЯ НА ЩАСТИЕТО.   Плакетът е изработен от Скулптура Юри Дерменджиев.

3 ГРАМОТИ за активно и успешно участие в най голямото АРТ ИЗЛОЖЕНИЕ В ЛОНДОН от 05.07.до 07.07.2019г се връчват на Художниците:

Стефан  Пламенов Прокопиев -гр.София;             Светлозар Монев Недев гр.Стара Загора;

Иван Тотев Гайдаров гр.Казанлък;                    *     Петър Стоянов Дарковски гр.Видин;

Минка Грозданова Добрева гр.Стара Загора;   *     Марияна Николова Стефанова /MARSE/-гр.Банско;

 * Румяна  Илиева Маркова гр.София /посмъртно/ *

4 ГРАМОТИ  за дългогодишно сътрудничество в областта на изобразителното изкуство и за успешно участие в творческите проекти на Галерията,се връчват на Художниците:

Полина Павлова Герджикова гр.София;               -      Венета   Асенова    Неделева  -гр.София;

Александър  Димитров  Янакиев гр.Кюстендил;   -      Любомир Иванов  Марков гр.Пловдив;

5. БЛАГОДАРСТВЕНИ ГРАМОТИ за дългогодишно партньорство и подкрепа на дейността на Галерията се връчват на :

-ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ  ПЛАТИНИУМ ГРУП ,СОБСТВЕНИК на Бизнес центърПЛАТИНУМ -гр.София за ДЪЛГОГОДИШНО ПАРТНЬОРСТВО ;

-Петя  Николова  Пейчева гр.София/дългогодишен Служител  за връзки с обществеността на Галерията за периода от 1999 г до 2014г/,за безрезервната и подкрепа през годините;

-Надя   Димитрова  Ушева Журналист от вестникДумаза медийно партньорство и периодично отразяване на дейността на Галерията;