Ecowatt  Technologies  Foundation

Patented automotive & smart energy solutions

 

Horizontal Shift Gravity Center of Car to Center of Turn

Direct Drive E-car

Regenerative Brakes

Advantages
Frame suspension
Patented Smart Energy System

The Ultimate Guide to Charging an Electric Car

Smart Energy System with E-car Batteries Back Up

PAGE IN PROGRESS ...

 Direct Drive E-car

The main advantage of the direct drive car is low weight. it is transmission less easy leaning vehicle with low center of gravity because of the hub wheel motors. They designed with special wheel assemblies, each containing its own engine / controller, operates both motor and alternator brake. See a part of our tests with direct drive  E-platforms:

 Electronic differential of the front direct drive E-motors    Single front direct drive E-motor
   
   

T-car balances by horizontal shift center of gravity all transverse forces such as side wind forces, transverse gravitational force components, inertia and centrifugal forces by turns. For stable riding at cornering T-car is with low center of mass and with patented steeringl to prevent transverse overturning.

The T-car is a non-drive train vehicle, due to the direct transmission of the movement from the hub electric motor to the rim. The drive is operated by the respective motors in the all/rear wheels. The role of mechanical differential between the rear drive wheels is performed by a patented electronic differential. It manages individually but consistently rotates all the rear wheels, both in acceleration and braking with regenerative brakes. The electronic differential works more precisely and more smoothly than any mechanical differential and has no mechanical losses.

A completely independent T-car suspension on each wheel contributes to greater road stability in bends and uneven terrain, as well as a more comfortable ride.

The power density available from an electric machine is directly proportional to the speed between the magnets and the winding, so in order to get adequate power and torque output the motor has to be large. In a geared transmission the motor is often spinning over 3000 rpm, and hence a much smaller motor can deliver the same power.

Common to all direct drive hub motors is that they are always mechanically engaged. This is both a good thing and a bad thing. It is good because it makes regenerative braking possible. All direct drive hub motors can be made to do regenerate kinetic energy. Using sophisticated controllers allow varied braking energy to be stored back in the battery.

For a more efficient action of the electric regenerative brakes, please see the official patent publication at:https://goo.gl/GWu1Sd  For the regenerative brakes of hydraulic cars see the official patent publication at: https://goo.gl/WEvoG0  In the case of high power motors is applicable our patented heat pump forced cooling. The official patent publication see at: https://goo.gl/ZuB1p2

We have experienced a number of direct drive cars with air cooling hub wheel motors and we ready to set & arrange manufacturing of city electric vehicles.

See more of our automotive patents at: http://greeninnovations.biz/green-vehicles

Disclaimer Notice
The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by George Tonchev and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Many parts of texts and videos disclosed world novelties according to patent pending tecnical solution. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.The necessary additional information and prototypes related to the already displayed on the site are provided on the basis of a specific confidential license agreement under which the responsibility is entirely ours.

T-кар е с електромотори в главините на колелата

T-кар е с електромотори в главините на колелата, които пряко предават въртенето на джантите им. Затова не са нужни материалоемки и енергоемки скъпи трансмисии, диференциали, полуоски и други тежки механични елементи, както в електрическите коли сега, за които въведоха и високи данъци според теглото им. За Т-кар не се дължат никакви данъци  и е разрешено движението и безплатното паркиране в центровете на всички градове у нас и в чужбина.

Еко колите - със стикер! За другите центърът на София е забранен !  

Прочетете още на: 

https://www.dnes.bg/sofia/2018/07/23/eko-kolite-sys-stiker-za-drugite-centyryt-na-sofiia-shte-e-zabranen.382986

Поради безтрансмисионната конструкция на Т-кар тя е лека и е с нисък център на тежестта. Характерно е, че е патентованото й управление балансира инерционната центробежна сила в завоите, която отклонява колата извън пътя към външната страна на завоя. Окачването работи съвместно с патентована кормилна система на четирите колела. Именно тя, без никакво външно усилване хоризонтално премества центъра на тежестта навътре към завоя.Това действие се подпомага от гравитацията, която опъва пружина (стоманена, пневматична, ..) , която възвръща колата в изправено положение. Благодарение на хоризонталното преместване шофьорът управлява колата  комфортно и с лекота в различните завои в разнообразни пътни условия. На горните видеа са показани изпитателни електрически платформи с мотори в главините

Задвижването се осъществява от мотори в задните или в четирите колела. Ролята на механичен диференциал между тях се изпълнява от патентован електронен диференциал. Той управлява поотделно, но съгласувано, въртенето на всяко двигателно колело. Както при ускоряване, така и при спиране с регенеративните спирачки. Електронният диференциал работи по-прецизно и по-плавно от всеки механичен диференциал, значително е по-лек, не са нужни никакви полуоски и е с нулеви механични загуби.

Вижте повече наши автомобилни патенти на : http://greeninnovations.biz/green-vehicles

Компактните електрически коли T-кар са проектирани със специални колела, всяко от които е със собствен двигател/генератор, собствено окачване и собствени спирачки. А задвижващите колела работят и с регенеративни спирачки.По-ефективно действие на регенеративните спирачки при електрическите коли се постига, съгласно наш издаден патент, чиято официална патентна публикация може да видите на: https://goo.gl/GWu1Sd  За регенеративните спирачки на хидравличните коли вижте патентната публикация на наш издаден патент на: https://goo.gl/WEvoG0   В случаите на по-мощни мотори се налага принудителното им охлаждане с термопомпа, която е комбинирана с климатика на колата. Това става, съгласно наш издаден патент, чиято официална публикация може да прочетете на: https://goo.gl/ZuB1p2

Напълно независимото окачване на всяко колело гарантира по-голяма стабилност на пътя в завои и по неравен стръмен терен, както и за значително по-комфортно возене.

В Т-кар използваме по сложни контролери, които работят с променлива интезивност, а това означава, че имат и променлив спиращ ефект. Затова само с един педал, или с ръчката за газ, може прецизно да се управлява и движението и спирането. Така значително се улеснява дистанционното и безшофьорното управление.

На основание на проведените многократни изпитания на електрически коли, включително и с мотори в главните на колелата им, сме готови да организираме производството на градски електрически автомобили.

Повече може да изтеглите от тук !

Отговорност

Представените в този сайт текстове и видеоклипове, както и посочените в тях допълнения, са само за обща информация. Тя е предоставена от Георги Тончев, като част от нея са технически световни новости под патентна закрила. Докато актуализираме и коригираме представената тук информация, ние не даваме никакви гаранции за нея, от какъвто и да е вид. Както и за пълнотата, точността, надеждността, годността на информацията, продуктите, услугите или свързаните с тях приложения, за каквито и да било цели. Всяко доверяване на изложеното тук е изключително на Ваша отговорност. Необходимата допълнителна информация и прототипи, свързани с показаното вече в сайта, се предоставя на основание на конкретен конфиденциален лицензионен договор, според който отговорността е изцяло наша..

 
 
HOME
 
2018 Copyrights by George Tonchev

InventorTonchev@gmail.com  +359 876 403 727

 


 
Live Stats For Website